Kolačići

PRIVATNOST

Portal Elem.ba štiti privatnost svojih korisnika i neće dijeliti  ili na neki drugi način zloupotrijebiti lične podatke korisnika koji posjećuju našu stranicu.

Portal može prikupljati podatke o korisnicima dobijene prilikom korištenja portala, i to sve u skladu sa zakonom. Ove podatke portal koristi u svrhu poboljšanja portala, te njegove sadržaje usmjerio i što bolje približio publici koja ga posjećuje.


KOLAČIĆI

U cilju da iskoristi svoju cjelokupnu svrhu te shodno zakonu EU za privatnost internet korisnika na tom području, portal Elem.ba sprema tzv. kolačiće (eng. cookies) odnosno informacije na vaš uređaj, koji pamte podešavanja prilagođena za vaše prethodno iskustvo. Posredstvom omogućenih kolačića portal nikada ne može pristupati vašim privatnim dokumentima na vašem uređaju.
Postoji više vrsta kolačića. Privremeni se spremaju prilikom posjete web stranici a brišu nakon zatvaranja browsera. Pored privremenih postoje trajniji kolačići koji na vašem računaru ostaju da vam olakšaju prijave ukoliko ste se prijavili na našoj stranici.
Pored tih kolačića izdvajamo i kolačiće trećih lica jer na našoj web stranici koristimo takve usluge. To je npr. Google Analytics, Google Adsense, ShareThis, kao i društvene mreže koje možete eventualno odabrati preko naše stranice, a koje se shodno pravilima i same obavezuju na zaštitu vaših podataka.
Imate potpuno pravo isključiti kolačiće za vaš browser, bilo to da koristite Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer ili neki drugi browser za pretragu na internetu.


ISKLJUČIVANJE KOLAČIĆA

Na osnovu toga koji browser koristite za isključivanje kolačića i zabrane njegovog spremanja u svakom trenutku možete koristiti ispod ponuđenu pomoć za potrebno podešavanje, na bosanskom i engleskom jeziku.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Onemogućavanjem kolačića moguće je da usporite učitavanje stranice Elem.ba, kao i da vam ne budu aktivne sve opcije na stranici.