Omladinski kamp: „Mladi rade zajedno – izađi izvan okvira“

U petak, 5.7.2019. godine Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ održao je prvu info sesiju u sklopu projekta “Mladi rade zajedno – izađi izvan okvira u Banjaluci. Sesiji su prisustvovali predstavnici omladinskih organizacija, gdje su imali priliku čuti i informisati se o detaljima projekta i nadolazećeg kampa. Kako bi ojačali mlade ljude za izazove aktivističkog rada na promociji ideja ljudskih prava, samostalnog života, inkluzije, tolerancije i poštivanja različitosti, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizuje omladinski kamp u okviru projekta „Mladi rade zajedno – izađi izvan okvira“ koji se realizuje uz djelomičnu podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Foto; Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“

U skladu sa svojom misijom, I.C. „Lotos“ na ovaj kamp želi pozvati prvenstveno mlade aktiviste sa invaliditetom ali i druge mlade koji se iz različitih razloga bore za svoj ravnopravan status u društvu. Projekat će okupiti brojne mlade ljude sa invaliditetom i iz drugih marginalizovanih grupa, iz etničkih različitih područja BiH, kako bi unaprijedili pristup baziran na ljudskim pravima u radu sa mladima, stekli uslove za zagovaranje za prava i radili na otklanjanju stigme, pomirenju, prihvatanju, inkluziji i liderstvu.

Kamp će trajati 5 dana (od 26. do 30. avgusta) tokom kojih će mladi kreirati otvoren i siguran prostor za razmjenu iskustava, saradnju i podršku. Prijepodnevni program će se odvijati u formi grupnog radioničkog rada sa temama kao što su predrasude, motivacija, aktivizam, društvene promjene i slično. Popodne je rezervisano za razonodu, sport, igre i druženje. Vizija Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ , kao i misija projekta, jeste izgradnja društva bez prepreka, u kojem sve osobe žive samostalno po svom vlastitom izboru, uz osiguranje potrebnih vidova podrške, ravnopravno uključeni u zajednicu, odgovorno uživaju ljudska prava koja im pripadaju.

Obezbjeđen je smještaj, hrana i transport za sve učesnike kampa.

Dodatne informacije možete dobiti na 035/251 245 i fatma@ic-lotos.org.ba , kao i na info sesijama koje će se održati u Banjaluci 5.7.2019. Hotel Jelena u 11h i Sarajevo 12.7.2019. Hotel Holiday u 13h.

Ostavite komentar..